top of page

Acerca de

Missió, visió i valors

Missió

Oferim a les persones grans un lloc confortable on facilitem que les necessitats funcionals, socials i emocionals, siguin satisfetes tenint en compte les seves preferències, valors i drets. 

Visió 

Ser una entitat de referència compromesa amb l’atenció centrada en la persona, amb la voluntat de facilitar a les persones usuàries el poder donar continuïtat al seu projecte i mode de vida.

Valors

  • Professionalitat

  • Dignitat

  • Autonomia

  • Alegria

  • Compromís

  • Humanitat, calidesa i proximitat a les persones grans

  • Personalització

  • Interdisciplinarietat

bottom of page