Acerca de

Missió, visió i valors

Missió

Oferir a les persones grans un lloc confortable, segur i significatiu per a ells i elles, i alhora proporcionar a les famílies i en general, a la societat, un servei d’atenció i cures des de l’excel·lència.

Visió 

Ser una entitat compromesa amb l’atenció personalitzada i amb la voluntat de facilitar a les persones usuàries que puguin donar continuïtat al seu projecte i mode de vida.

Valors

  • Professionalitat

  • Dignitat

  • Autonomia

  • Alegria

  • Compromís

  • Humanitat, calidesa i proximitat a les persones grans

  • Personalització

  • Interdisciplinarietat